English  
   
   
 

Công ty TNHH TM & SX
Tinh Đất Việt
Kỹ thuật tạo trầm và chế phẩm tạo trầm TDV
Cây dó bầu bị chết do thối rể
Kiểm tra kết quả cấy tạo trầm
Thiết bị kỹ thuật chiết xuất tinh dầu TRẦM HƯƠNG
Các hoạt động của công ty trong quí 4 năm 2007
Chế phẩm tạo trầm “TDV-01”
Trầm Hương và Kỳ Nam
Bài Viết về Trầm Hương
Tổng hợp thông tin báo chí về cây dó bầu (cây trầm hương)
Kỹ thuật cấy tạo trầm bằng phương pháp hóa học(02/03/06)./
Tạo trầm bằng tác nhân vi sinh
Nguyên nhân gây ra hiện tượng chết cây sau khi trồng có tỷ lệ cao
Sản phẩm đoạt huy chương vàng.
Chủ rừng dược liệu quý
Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....

Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.
Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.
Đường Link Tham Khảo
Đường Link I
Đường Link II
Đường Link III

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Kết quả nghiên cứu.
 
1. Phân bố trầm hương trên thân gỗ cây dó trầm trong tự nhiên.
- Đề tài đã tiến hành điều tra và thu thập được số liệu khai thác trầm hương của 59 cây dó trầm tại 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Quãng Bình.
Trong 59 cây điều tra có 13 cây dó trầm đã hình thành trầm hương và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (chiếm 21%), 21 cây trầm hương đã bắt đầu hình thành trên một số vị trí của cây (chiếm 35,6%) và 25 cây chưa hình thành trầm hương (chiếm 42,4%).
Số liệu của 13 cây dó trầm đã hình thành trầm hương liên quan đến mục tiêu nghiên cứu được thống kê vào biểu 1.
Biểu 1. Sản lượng trầm hương hình thành và vị trí khai thác trên cây.

STT

D1-3 (cm)

Tổng sản lượng trầm khai thác (kg)

Phân chia sản lượng trầm và vị trí khai thác

SL trầm khai thác ở gốc (kg)

Tỷ lệ %

SL trầm KT nơi chấn thương (kg)

Tỷ lệ %

SL trầm KT ở các vị trí khác (kg)

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

37,5

3,2

1,5

46,9

0,9

28,1

0,8

25

Số liệu điều tra khai thác trầm hương tại Hà Tĩnh, Quãng Bình

2

29,0

2,7

2,0

74,1

0

0

0,7

25,9

3

48,0

5,3

3,5

66,0

1,3

25,0

0,5

9

4

52,0

4,6

2,8

60,9

0

21,8

0,8

17,3

5

31,0

3,5

3,0

85,7

0

0

0,5

14,3

6

33,5

2,8

2,8

100,0

0,7

0

0

0

7

45,0

3,9

3,2

82,1

0

17,9

0

0

8

36,0

2,4

2,4

100,0

0

0

0

0

9

46,5

4,7

3,0

63,9

2

0

1,7

36,1

10

49,0

5,0

2,5

50,0

0

40

0,5

10

11

47,5

3,8

2,2

57,9

0

0

16

42,0

12

35,5

2,5

2,5

100,0

0

0

0

0

13

48,5

4,3

3,4

79,0

0

0

0,9

20,9

Tổng:

48,7

34,8

71,5

5,9

12,1

8,0

16,4

Nhìn vào biểu trên ta thấy rằng:
- Đối với những cây dó trầm đã hình thành trầm hương thì sản lượng trầm hương thường được tập trung chủ yếu là ở gốc thân cây. Sản lượng trầm hương trung bình qua 13 cây khai thác chiếm tỷ lệ 71,5% tổng sản lượng đã hình thành và khai thác được.
- Bên cạnh đó qua điều tra nghiên cứu chúng tôi thấy rằng: Đối với những cây đã hình thành trầm hương thì tại những vị trí có xẩy ra chấn thương cơ giới (sâu bệnh hại đục khóet, tỉa cành tự nhiên, tác động của con người...) thường có trầm hương hình thành. Khối lượng khai thác được ở các vị trí này phụ thuộc vào vết tích chấn thương và thời gian sau khi xảy ra chấn thương. Thời gian càng dài và vết tích chấn thương càng lớn thì khối lượng trầm khai thác được có chất lượng cao, khối lượng lớn và ngược lại.
 
2. Mối quan hệ giữa sự hình thành trầm hương với các nhân tố khác.
- Số liệu của 59 cây dó trầm đã khai thác trầm hương đã được thống kê theo từng cỡ kính, độ dốc và tỷ lệ đá lẫn trong đất (biểu 2a).

Số TT

Hạng mục

Cỡ kính

Tỷ lệ đá lẫn trong đất

Độ dốc

Ghi chú

< 30 cm

30 - 45 cm

> 45 cm

< 5%

5 -10%

> 15%

< 10%

10 - 25%

> 25%

Số liệu điều tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quãng Bình

1

Trầm đá đạt tiêu chuẩn thương mại

1

3

9

3

4

6

2

5

6

2

Trầm mới hình thành

2

7

12

5

7

9

4

8

9

3

Chưa hình thành trầm

15

7

3

7

8

10

5

8

12

Tổng:

18

17

24

15

19

25

11

21

27

- Mở rộng phạm vi điều tra nghiên cứu, đề tài đã thu thập số liệu điều tra khai thác trầm hương của 108 cây dó trầm với cỡ đường kính lớn hơn 30cm tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quãng Bình, Nghệ An, Gia Lai. Số liệu liên quan đến loại đất, đá mẹ, quan hệ giữa chúng với mức độ hình thành trầm hương được tập hợp qua biểu 2b
Biểu 2b. Quan hệ giữa sự hình thành trầm hương với lọai đất, đá mẹ theo cỡ kính

STT

Loại đất, đá mẹ

Cỡ kính từ 30 - 45 cm

Cỡ đường kính  > 45 cm

Số cây điều tra

Số cây trầm đạt tiêu chuẩn thương mại

Số cây trầm mới hình thành

Số cây chưa hình thành trầm

Số cây điều tra

Số cây trầm đạt tiêu chuẩn thương mại

Số cây trầm mới hình thành

Số cây chưa hình thành trầm

1

Đất feralit nâu vàng phát triển trên miếng thạch sét

25

3

8

14

16

3

5

8

2

Đất feralit vàng xám phát triển trên sa thạch

21

2

9

10

13

3

4

6

3

Đất feralit nâu đỏ phát triển trên Granit

18

0

3

15

15

0

4

11


Xem tiếp  
................Trang [1],[2],[3],[4],[5]...........
 
Các tin đã đưa:

Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....
Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.


Công ty TNHH SX & TM Tinh Đất Việt
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Tel : 84-8-2007699 Fax: 84-8-8219181
Mobile Phone: 0939318888
Email:tinhdatviet@yahoo.com
tramhuongvietnam@tinhdatviet.com

© Bản quyền thuộc về Tinh Đất Việt
Thiết kế website Bàn Tay Số
thiet ke websitecong ty du hoccong ty dich thuatdu hocdich thuat gia recong ty thiet ke websitedich thuat cong chung gia re