English  
   
   
 

Công ty TNHH TM & SX
Tinh Đất Việt
Kỹ thuật tạo trầm và chế phẩm tạo trầm TDV
Cây dó bầu bị chết do thối rể
Kiểm tra kết quả cấy tạo trầm
Thiết bị kỹ thuật chiết xuất tinh dầu TRẦM HƯƠNG
Các hoạt động của công ty trong quí 4 năm 2007
Chế phẩm tạo trầm “TDV-01”
Trầm Hương và Kỳ Nam
Bài Viết về Trầm Hương
Tổng hợp thông tin báo chí về cây dó bầu (cây trầm hương)
Kỹ thuật cấy tạo trầm bằng phương pháp hóa học(02/03/06)./
Tạo trầm bằng tác nhân vi sinh
Nguyên nhân gây ra hiện tượng chết cây sau khi trồng có tỷ lệ cao
Sản phẩm đoạt huy chương vàng.
Chủ rừng dược liệu quý
Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....

Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.
Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.
Đường Link Tham Khảo
Đường Link I
Đường Link II
Đường Link III

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 4a.Quan hệ giữa sự hình thành trầm bằng sử dụng Lt theo cỡ tuổi của cây

 

Số TT

Thời gian tác động Lt vào cây

Sự hình thành trầm hương bằng Lt theo cấp tuổi

4 - 8 tuổi

10 - 14 tuổi

 16 - 20 tuổi

Ghi chú

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm.

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm.

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm.

1

Sau 2 năm

30

6

20

5

16

3

Các thí nghiệm thực hiện năm 1992 đánh giá năm 1997.

2

Sau 3 năm

30

12

20

9

16

4

3

Sau 4 năm

30

12

20

9

16

8

4

Sau 5 năm

30

12

20

9

16

8

 

 

30

12

20

9

16

8

 
* * *
Biểu 4b. Quan hệ giữa sự hình thành trầm bằng sự dụng chế phẩm Lt theo cỡ tuổi cây (TN lặp lại)

Stt

Thời gian tác động Lt vào cây.

Sự hình thành trầm hương bằng Lt' theo cấp tuổi

4-8 tuổi

10-14 tuổi

16-20 tuổi

Ghi chú

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm

1

Sau 2 năm

30

7

14

3

17

3

Các thí nghiệm thực hiện năm 1996 đánh giá năm 2000

2

Sau 3 năm

30

13

14

7

17

7

3

Sau 4 năm

30

14

14

7

17

8

Nhìn vào các số liệu ở biểu 4a, 4b thấy rằng:
- Việc dùng chế phẩm sinh học Lt, để thử nghiệm gây tạo trầm hương trên thân cây dó trầm đạt được kết quả khá rõ.
- Ảnh hương đến chế phẩm sinh học Lt đến gây tạo trầm hương về số lượng cây giữa các cỡ tuổi: 4-8, 10-14, và 16-20 tuổi có tăng nhưng không nhiều. Như vậy bước đầu cho thấy ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Lt không phụ thuộc lớn vào cây dó trầm.
- Tác động của chế phẩm Lt đối với sự hình thành trầm về số lượng cây tăng tỷ lệ thuận với thời gian, tuy nhiên sau 3-4 năm là ổn định về số cây hình thành trầm.
4.3 Kết quả dùng chế phẩm sinh học Lt vào gây tạo trầm hương ở rừng trồng tập trung và các cây trồng phân tán:
Đề tài đã dùng chế phẩm sinh học Lt tác động vào 143 cây dó trầm được trồng ở rừng tập trung và trầng phân tán trong các vườn hộ gia đình.
Kết quả liên quan đến nội dung nghiên cứu về nội dung trên chúng tôi tập hợp qua biểu 5.
Biểu 5. Quan hệ giữa chế phẩm Lt với sự hình thành trầm hương ở các cây dó trầm trồng tập trung và trồng phân tán.
 

Số TT

Thời gian tác động Lt

Cây dó trầm trồng tập trung

Cây dó trầm trồng phân tán

Ghi chú

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm

Tỷ lệ %

Số cây thí nghiệm

Số cây có trầm

Tỷ lệ %

1

Sau 2 năm

90

16

17,8

53

11

20,8

Đất feralit nâu vàng phát triển trên sa phiến thạch

2

Sau 3 năm

90

41

45,6

53

25

47,2

3

Sau 4 năm

90

43

47,8

53

27

50,9

4

Sau 5 năm

90

43

47,8

53

27

50,9

(Các thí nghiệm trên được thực hiện tại lâm trường Chúc A và huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh)
Nhìn vào số liệu thu được ở biểu 5 ta thấy rằng:
Tác động của chế phẩm Lt đến sự hình thành trầm hương đối với số lượng cây dó trầm trồng theo 2 phương thức trồng tập trung và trông phân tán tương đối giống nhau. Điều đó chứng tỏ rằng việc dùng chế phẩm sinh học Lt để gây tạo trầm hương ở cây dó trầm trồng phân tán hay trồng tập trung bước đầu đều có triển vọng ngang nhau.

Trang [1],[2],[3],[4],[5]
 
Các tin đã đưa:

Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....
Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.


Công ty TNHH SX & TM Tinh Đất Việt
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Tel : 84-8-2007699 Fax: 84-8-8219181
Mobile Phone: 0939318888
Email:tinhdatviet@yahoo.com
tramhuongvietnam@tinhdatviet.com

© Bản quyền thuộc về Tinh Đất Việt
Thiết kế website Bàn Tay Số
thiet ke websitecong ty du hoccong ty dich thuatdu hocdich thuat gia recong ty thiet ke websitedich thuat cong chung gia re