English  
   
   
 

Công ty TNHH TM & SX
Tinh Đất Việt
Kỹ thuật tạo trầm và chế phẩm tạo trầm TDV
Cây dó bầu bị chết do thối rể
Kiểm tra kết quả cấy tạo trầm
Thiết bị kỹ thuật chiết xuất tinh dầu TRẦM HƯƠNG
Các hoạt động của công ty trong quí 4 năm 2007
Chế phẩm tạo trầm “TDV-01”
Trầm Hương và Kỳ Nam
Bài Viết về Trầm Hương
Tổng hợp thông tin báo chí về cây dó bầu (cây trầm hương)
Kỹ thuật cấy tạo trầm bằng phương pháp hóa học(02/03/06)./
Tạo trầm bằng tác nhân vi sinh
Nguyên nhân gây ra hiện tượng chết cây sau khi trồng có tỷ lệ cao
Sản phẩm đoạt huy chương vàng.
Chủ rừng dược liệu quý
Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....

Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.
Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.
Đường Link Tham Khảo
Đường Link I
Đường Link II
Đường Link III

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ảnh hương của chế phẩm sinh học Lt đến sự hình thành kích thước khối trầm và một số chỉ tiêu chất lượng theo thời gian
 
- Qua thí nghiệm tác động phun chế phẩm sinh học Lt vào ruột thân cây dó trầm ở vị trí tiếp xúc với mặt đất. Định kỳ hằng năm khoan thăm dò, kết hợp chặt cây và mổ xẻ thân cây để nghiên cứu. Các số liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu trên chúng tôi tập hợp vào biểu 6
Biểu 6. Ảnh hương của chế phẩm sinh học Lt đến mức độ hình thành trầm hương qua một số chỉ tiêu chất lượng theo thời gian.
 

Số TT

Thời gian sau tác động chế phẩm Lt

Các chỉ tiêu về kích thước, màu sắc, tinh dầu.

Kích thước trầm

Màu sắc

Tinh dầu, mùi thơm

Dài (cm)

Rộng (cm)

1

Sau 1 năm

chưa rõ

chưa rõ

0

0

2

Sau 2 năm

14,8

2,1

xám vàng

Thơm nhẹ, khó cất tinh dầu

3

Sau 3 năm

29,6

3,4

nâu xám

Thơm rõ mùi trầm cất được tinh dầu khó xác định thành phần

4

Sau 4 năm

41,3

4,3

nâu xám

Thơm rõ mùi trầm cất được tinh dầu khó xác định thành phần

5

Sau 5 năm

53,7

5,2

nâu đen

Thơm rõ mùi trầm, so sánh được với mẫu chuẩn

Nhìn vào số liệu thu thập được ở biểu 6 ta thấy:
- Ảnh hưởng của việc dùng chế phẩm Lt đến sự hình thành trầm hương ở cây dó trầm tăng về kích thước cả chiều rộng lẫn chiều dài khối trầm hình thành, tỷ lệ thuận với thời gian sau khi tác động.
- Mặt khác bước đầu chỉ tiêu định tính về chất lượng trầm cũng biến đổitương quan tỷ lệ thuận với thời gian. Thời gian sau khi tác động của Lt càng dài thì màu sắc và tinh dầu trầm càng gần với mẫu tinh dầu chuẩn hình thành trong tự nhiên.
5. Kết quả so sánh SP trầm đạt được từ dùng Lt với trầm hương được hình thành trong tự nhiên:
Phương pháp: Dùng mẫu trầm hương chuẩn (loại 1) để so sánh với mẫu trầm hương tạo được từ Lt bằng:
- Đánh giá màu sắc, mùi hương khi đốt lên lửa, tỷ lệ trọng của mẫu chuẩn và mẫu cần phân tích.
- Dùng phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp sắc ký khí để xác định thành phần hóa học của mẫu chuẩn và mẫu cần phân tích.
Từ năm 1998 - 2000 đề tài đã được cộng tác với phòng hóa của Viện khoa học hình sự (Bộ Nội Vụ) triển khai nghiên cứu nội dung trên. Phân tích 6 mẫu (6 cây) lấy ở các lần khác nhau cho thấy:
5.1 Kết quả phân tích định tính:

STT

Lọai mẫu

Màu sắc

Mùi thơm

Tỷ khối

Ghi chú

1

Mẫu trầm hương tự nhiên chuẩn

đen bóng

thơm đậm

1,26

Loại 1

2

Mẫu trầm hương tạo được từ chế phẩm sinh học Lt

vàng cánh dán

thơm nhẹ

0,71

Loại xô (chất lượng thấp)

5.2 Kết quả phân tích định lượng:
Đề tài đã kết hợp sử dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký khí để phân tích so sánh các mẫu trầm hương gây tạo được bằng chế phẩm sinh học Lt và mẫu trầm hương chuẩn được hình thành trong tự nhiên. Kết quả cho thấy các thành phần hóa học chính của các mẫu trầm hương gây tạo được với các mẫu trầm hương chuẩn về cơ bản giống nhau. Tuy nhiên kết quả phân tích định lượng cho thấy tổng lượng tinh dầu có trong mẫu trầm hương gây tạo được chỉ bằng 10% so với mẫu trầm hương chuẩn được hình thành trong tự nhiên.
IV Kết luận và khuyến nghị:
1. Kết luận:
1.1 Trong tự nhiên trầm hương thường hình thành tập trung ở gốc thân cây dó trầm. Quá trình hình thành trầm hương trong tự nhiên có phụ thuộc vào cỡ đường kính cây dó trầm. Thông thường cây dó đường kính lớn khối lượng trầm lớn và chất lượng khai thác càng cao và ngược lại.
1.2 Quá trình hình thành trầm hương trong tự nhiên bước đầu có liên quan đến một số nhân tố lập địa: Đá mẹ, loại đất, tỷ lệ đá lẫn trong đất, độ dốc. Thông thường những cây sinh trưởng phát triển trên địa hình dốc, tỷ lệ đá lẫn trong đất cao thì khối lượng hình thành trầm càng lớn và ngược lại.
1.3 Tác động cơ giới vào cây dó trầm chỉ là một điều kiện cần cho quá trình hình thành trầm của cây . Chế phẩm sinh học Lt có triển vọng ứng dụng vào việc gây tạo trầm hương.
2. Khuyến nghị:
2.1 Đề tài này cần được tiếp tục theo dõi thêm 3 - 4 năm nữa để có cơ sở lý luận chắc chắn hơn.
2.2 Cần bổ sung một số nội dung nghiên cứu trong thời gian tới:
- Nghiên cứu phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại ăn lá khi trồng rừng tập trung
- Cần nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Lt tác động nhiễm trầm vào cây con ở giai đoạn vườn ươm, trước khi đem trồng để rút ngắn chu kỳ kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao.
2.3 Đề nghị Bộ NN&PTNT sớm quy hoạch cây dó trầm vào gây trồng các địa phương, đặc biệt là các tỉnh duyên hải miền trung.
 ..................Trang [1],[2],[3],[4],[5]
.............

Các tin đã đưa:

Nghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên cây dó bầu.
Nghiên cứu tạo trầm hương nhân tạo từ cây trầm hương.
Phát hiện 1 loài dó mới ở VN.
Đánh cược với trầm..
Trên 100 kg kỳ nam giữa rừng.....
Bốn người tìm được gần 100kg kỳ ....
Đi Viêng tìm ông chủ rừng trầm.Trang trại trầm hương.
Cây dó bầu - Có thể phát triển tốt.......
Đã đến lúc hội trầm hương.....
Hương trầm Việt Nam lại bay xa.
Để cây trầm hương "đẻ ra vàng".
Nhà sư và rừng dó
Chuyện về một người tỷ phú và một người......
Cây dó bầu tạo trầm đang có vận hội lớn.


Công ty TNHH SX & TM Tinh Đất Việt
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Tel : 84-8-2007699 Fax: 84-8-8219181
Mobile Phone: 0939318888
Email:tinhdatviet@yahoo.com
tramhuongvietnam@tinhdatviet.com

© Bản quyền thuộc về Tinh Đất Việt
Thiết kế website Bàn Tay Số
thiet ke websitecong ty du hoccong ty dich thuatdu hocdich thuat gia recong ty thiet ke websitedich thuat cong chung gia re