Ngôn ngữ

EN

VÙNG NGUYÊN LIỆU

TRỒNG RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DÓ BẦU

Việc gia tăng diện tích cây dó bầu ở các địa phương hiện nay cho thấy Việt Nam có tiềm năng mở rộng loại cây cho trầm hương này, nhưng việc chọn giống và phương pháp trồng để thu được nhiều trầm hương có chất lượng, có thị trường tiêu thụ bền vững mới là vấn đề đang được quan tâm nhất.

Tại một cuộc hội thảo về thực trạng khả năng tạo trầm trên cây dó bầu (Aquilaria spp.) và thị trường tiêu thụ sản phẩm, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến các giống cây dó bầu, phương pháp và thời gian tác động lên cây để tạo trầm, xu hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hứa Đức Nhị cho rằng việc tổ chức những hội thảo về cây dó bầu có ý nghĩa quan trọng để cung cấp thông tin nhằm giúp các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương hiểu rõ và có định hướng phát triển loại cây có giá trị kinh tế, xã hội cao này.

Giá trị kinh tế cao của cây dó bầu (còn được gọi là cây dó trầm hoặc cây trầm hương) chính là trầm hương chứa trong thân cây sống lâu năm.

HÌNH ẢNH VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA AGASEN

Theo thống kê của hiệp hội Trầm hương quốc tế, hiện nay đã ghi nhận có trên 25 loài cây thuộc họ Dó bầu được phân bổ chủ yếu ở các nước Đông Dương. Ở Việt Nam cây dó bầu gồm có 3 loại phổ biến là Aquilaria crassna (dó núi), Aquilaria banaensae (Dó Bà Nà) và Aquilaria baillonii (Dó Baillon) được phân bố trên khắp cả nước và đặc biệt là khu vực Miền Trung.

Hiện nay, Hiệp hội Trầm Hương Việt Nam và Agasen đang thúc đẩy, kêu gọi người dân chung tay trong việc trồng cây dó bầu nhằm mang lại nguồn thu nhập tốt và ổn định lâu dài.

.